Download

Hỗ trợ xếp TKB bằng excel (3-8-2014)

  VI/ CÁC BƯỚC XẾP TKBBước 1: nhập lớp, môn, số tiết cho từng môn vào sheets(PP)Bước 2: nhập tên giáo viên, phân công lớp dạyBước 3: kiểm tra lại các số liệuBước 4: tạo bảng TKB mới, xếp tự động, điều chỉnh bằng tay cho phù hợp Bước 5: chuyển TKB GV sang TKB học sinh rồi in Chú ý: Bật Macro để chạy các nút lệnhexcel 2007 :http://www.giaiphapexcel.com/forum/s…-%C4%91%C3%A2u (Ctrl + chuột trái vào link để xem)excel 2003: Mở file excel lên -> Tools -> Macro -> Security -> Chọn mức low CẬP NHẬT BẢN MỚI NHẤT […]

Phần mềm Quản lý điểm THPT-THCS Update phiên bản 3.3 ngày 8/1/2015

Những update nổi bật trong phiên bản 3.3: 1. Sửa các lỗi nhỏ 2. Bổ xung phần xuất, nhập dữ liệu bảng điểm của giáo viên chính xác và tiện dụng hơn. 3. Hỗ trợ thêm phần chữ ký của hiệu trưởng vào văn bản. Bảng khai báo thông tin ban đầu và thống kê cơ bản (hình dưới): 2 . Bảng danh sách các lớp: Tác dụng của các nút: 1. Chuyển DS: chuyển tên học sinh từ bảng danh sách về các bảng tính khác 2. Print: in danh sách lớp (cách […]