T2. Th10 21st, 2019

Danh sách các trường cao đẳng tại quận Cầu Giấy

Danh sách các trường cao đẳng tại quận Cầu Giấy

Tên trường cao đẳng Địa bàn
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội Quận Cầu Giấy
Trường Cao đẳng Múa Việt Nam Quận Cầu Giấy
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Quận Cầu Giấy
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Quận Cầu Giấy
Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội Quận Cầu Giấy
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Quận Cầu Giấy
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Hà Nội Quận Cầu Giấy
Trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội Quận Cầu Giấy
Trường Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội Quận Cầu Giấy
Trường Cao đẳng Y dược Yersin Quận Cầu Giấy