T7. Th12 7th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận 6 TPHCM

Danh sách các trường trung học cơ sở tại quận 6 TPHCM

TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
BÌNH TÂY 36A BÌNH TÂY, P1 2.838.552.767
PHÚ ĐỊNH 94 BIS LÝ CHIÊU HOÀNG, P10 2.838.752.139
VĂN THÂN 108B VĂN THÂN, P8 2.839.670.496
PHẠM ĐÌNH HỔ 270 GIA PHÚ, P1 2.838.552.000
NGUYỄN ĐỨC CẢNH 242 MINH PHỤNG, P6 2.839.693.101
ĐOÀN KẾT 183A TÂN HOÀ ĐÔNG, P14 2.838.752.560
Hoàng Lê Kha 383-391 Bến Phú Lâm, P9 2.862.988.125
LAM SƠN 805A HẬU GIANG, P11 2.838.752.018
HẬU GIANG 176/1A HẬU GIANG, P6 2.839.605.233
NGUYỄN VĂN LUÔNG 241/159 NGUYỄN VĂN LUÔNG, P11 2.837.550.335

Trả lời