T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường đại học tại Cần Thơ

Danh sách các trường đại học tại Cần Thơ

Cao Đẳng Cần Thơ
Địa chỉ: Số 413, đường 30 Tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 07103.838.306

Cao đẳng kinh tế kỹ thuật
Địa chỉ: 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, Cách Mạng Tháng Tám, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoai: (84-0710) 3826072 ; Fax: (84-0710) 3821326 ;
Email: [email protected]

Cao đẳng y tế Cần Thơ
Địa chỉ: Số 340. Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại: (84) 07103.3891308 – 3892856