T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường đại học tại Đà Nẵng

Danh sách các trường đại học tại Đà Nẵng

Trường DDK Đại học Bách Khoa ĐH Đà Nẵng
Trường DDQ Đại học Kinh Tế ĐH Đà Nẵng
Trường DDS Đại học Sư Phạm ĐH Đà Nẵng
Trường DDF Đại học Ngoại Ngữ ĐH Đà Nẵng
Trường CKY Trường ĐH Kỹ thuật Y dược (Bộ Y tế)
Trường TTD Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
Trường DDT Đại học Dân Lập Duy Tân
Trường DAD Đại học Đông Á
Trường KTD Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng