CN. Th7 21st, 2019

Danh sách các trường đại học tại quận Hoàn Kiếm

Danh sách các trường đại học tại quận Hoàn Kiếm

Tên trường đại học và học viện Khối ngành hoặc nhóm ngành đào tạo Địa bàn
Trường Đại học Dược Hà Nội Dược Quận Hoàn Kiếm
Trường Đại học Răng Hàm Mặt Y khoa răng hàm mặt Quận Hoàn Kiếm
Học viện Tài chính Tài chính Quận Hoàn Kiếm