T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường đại học tại quận Thanh Xuân

Danh sách các trường đại học tại quận Thanh Xuân

Tên trường đại học và học viện Khối ngành hoặc nhóm ngành đào tạo Địa bàn
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Đa ngành, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, vận tải Quận Thanh Xuân
Trường Đại học Hà Nội Đa ngành Quận Thanh Xuân
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học tự nhiên Quận Thanh Xuân
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học xã hội Quận Thanh Xuân
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Kiến trúc Quận Thanh Xuân
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Nghệ thuật Quận Thanh Xuân
Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà Kinh tế, xây dựng, kĩ thuật Quận Thanh Xuân
Học viện Quản lý Giáo dục Giáo dục Quận Thanh Xuân