T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường đại học tại thị xã Sơn Tây

Danh sách các trường đại học tại thị xã Sơn Tây

Tên trường đại học và học viện Khối ngành hoặc nhóm ngành đào tạo Địa bàn
Đại học Công nghiệp Việt Hung Kỹ thuật công nghiệp và dạy nghề Thị xã Sơn Tây
Học viện Biên phòng Biên phòng Thị xã Sơn Tây
Học viện Phòng không – Không quân Không quân Thị xã Sơn Tây
Trường Sĩ quan Pháo binh Pháo binh Thị xã Sơn Tây
Trường Sĩ quan Phòng hóa Phòng hóa Thị xã Sơn Tây
Sĩ quan Lục quân 1 Lục quân Thị xã Sơn Tây