T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường mầm non tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường mầm non tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
MN 13/3 KP2 TT Dầu Tiếng 3561678
MG Thanh An Xã Thanh An 3530126
MG Thanh Tuyền Xã Thanh Tuyền 3530148
MG Minh Thạnh Xã Minh Thạnh 3545413
MG Hoa Mai Xã Minh Hòa 3545412
MN Minh Tân Xã Minh Tân 3546289
MG Long Hòa Xã Long Hòa 3570431
MG Long Tân Xã Long Tân 3572175
MG Định An Xã Định An 2472600
MG Định Hiệp Xã Định Hiệp 3538343
MG Định Thành Xã Định Thành 3509559
MG An Lập Xã An Lập 3592518
MN Sơn Ca TT Dầu Tiếng 3561463
MN Minh Tân Xã Minh Tân 3546261
MN Minh Thạnh Xã Minh Thạnh 3546717
MN Long Hòa Xã Long Hòa 3570367
MN Thanh An Xã Thanh An 2213618
MN Bến Súc Xã Thanh Tuyền 944235270
MN Đoàn Văn Tiến Xã Định Hiệp 3538047