CN. Th12 15th, 2019

Danh sách các trường mầm non tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường mầm non tại huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
MN Phước Vĩnh KP 1-TT Phước Vĩnh 2.215.415
MN Phước Hòa Ấp 2 A, xã Phước Hoà 3.657.216
MN Họa Mi Ấp Bình Thắng, xã An Bình 3.672.522
MN Vĩnh Hòa Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hoà 3.673.413
MN An Linh Ấp 30 Tháng 4, xã An Linh 3.661.574
MN An Thái Ấp Phú Thịnh 1, xã An Thái 3.660.851
MN Tân Long Ấp 1, xã Tân Long 3660663
MG Tân Hiệp Ấp 3, xã Tân Hiệp 3.661.773
MG An Long Ấp Xóm Quạt, xã An Long 3660655
MG Phước Sang Áp Sa Dụp, xã Phước Sang 3661792
MG Tam Lập Ấp Đồng tâm, xã Tam Lập 2215488
MN Vĩnh Hòa Ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hoà 3672694
MN Sơn Ca Ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hoà 3672849
MN Tuổi Thơ KP 2, TT Phước Vĩnh 3672302
MG Thanh Tân Ấp 5, xã Tân Long 3660381
MN Bình An Áp Bình An, xã An Bình 3506245