T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường mầm non tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường mầm non tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
MN Hướng Dương KP2.TT Mỹ Phước 3558470
MN Hưng Hòa Ấp 5. Hưng Hoà 3563562
MN Tân Hưng Ấp 3.Tân Hưng 3563594
MN Họa Mi Ấp 1.Trừ Văn Thố 3552267
MN Hoa Mai Lai Khê,Lai Hưng 3564150
MN Hoa Hồng Ấp 7,Long Nguyên 3590116
MN Lai Uyên Bàu Hốt, Lai Uyên 3552302
MG Tân Định Ấp 2.Tân Định 3511481
MG Chánh Phú Hòa Ấp 9. ChánhPhúHoà 3542214
MG Phú An Ấp 1. Phú An 3580342
MG An Tây Ấp 2. An Tây 3580176
MG Hòa Lợi An Hoà, Hoà Lợi 3542204
MG Thới Hòa Ấp 3, Thới Hoà 3576083
MG An Điền Kiến An, An Điền 3566326
MG Cây Trường Ông Thanh, Cây Trường 3586157
MN Long Nguyên Âp1, Long Nguyên 3591151
MN Tương Lai D13.KCNMP1 2274267
MN Sơn Ca Khu DC Mỹ Phước 2 3910557
MN Hoàng Anh Cầu Sắt, Lai Hưng 3534313
MN Hoa Thiên Lý D1-N5.KCNMP1
MN May Quốc tế Tân Lập, An Điền 3578035
MN Hoa Sen MP
D7- Khu công nghiệp Mỹ Phước 1