T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường mầm non tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường mầm non tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
MG Anh Đào Phường Dĩ An 3.751.354
MN Hoa Hồng 1 Phường Dĩ An 3.752.037
MG Hoa Hồng 2 Bình An 375.056
MG Hoa Hồng 3 Đông Hòa 3.751.837
MG Hoa Hồng 4 Tân Đông Hiệp 3.742.379
MG Hoa Hồng 5 Tân Bình 3.740.265
MN Hoa Hồng 6 Phường An Bình 3794777
MN Võ Thị Sáu Phường Dĩ An 3.732.221
MN Bé Yêu Phường Dĩ An 33730170
MN Sơn Ca An Bình
MN Hoa Mai TĐHiệp 33728077
MN Bé Thơ Đông Hòa 33778809
MN Hương Trà My Tân Bình 36272643
MN Hoa Sen Bình An 3770278
MN Tuổi Hoa TĐ Hiệp 36262107
MN Hoa Hướng Dương TĐ Hiệp 36262239
MN Hoa Thủy Tiên TĐ Hiệp 362621
MG Nghĩa Sơn Bình Thắng
MN Hương Sen Phường Dĩ An
MN Hoa Sữa Phường Dĩ An 3734721
MNTT Nguyên Thi
Ấp Đông Tác, P. Tân Đông Hiệp
MNTT Hoa Phượng Đỏ 2/4A Ấp Chiêu Liêu-phường Tân Đông Hiệp 6262278
MNTT Bạch Dương 78 Ấp Đông Chiêu- phường Tân Đông Hiệp 3775083
MNTT Nắng Mai Khu dân cư Đồng An 3775252
MNTT Mai Vàng 128/4 Ấp Bình Đường 3 phường An Bình 854030562
MNTT Hoa NGọc Lan Tân Bình 3738101
MNTT Hạnh Phúc An Bình
MNTT Búp Sen Hồng Phường Dĩ An 6252993