CN. Th12 15th, 2019

Danh sách các trường mầm non tại thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường mầm non tại thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
MN Huỳnh Thị Chấu TT Uyên Hưng 3.656.107
MN Hoa Thủy Tiên TT TP.Khánh 3.659.537
MN Hội Nghĩa Xã Hội Nghĩa 3.656.608
MN Hoa Cúc Xã Bình Mỹ 3.684.029
MN Hoa Phong Lan XãTân Thành 3.682.101
MN Sơn Ca Xã Tân Định 3.682.109
MN Tân Hiệp Xã Tân Hiệp 3.631.677
MN Trúc Xanh Xã Đất Cuốc 3.651.200
MN Sao Mai TT TP.Khánh 3.611.429
MN Hiếu Liêm Xã Hiếu Liêm 3.928.788
MG Hoa Huệ Xã Thạnh Phước 3.625.066
MG Hoa Hồng TT Thái Hoà 3.658.396
MG Hoa Mai Xã Bạch Đằng 3.656.769
MG Hoa Hướng Dương Xã Khánh Bình 3.652.804
MG Hoa Sen Xã Tân Vĩnh Hiệp 3.631.400
MG Vĩnh Tân Xã Vĩnh Tân 3.839.164
MG Bông Trang Xã Tân Bình 3.542.213
MG Măng Non Xã Tân Mỹ 3.650.074
MG Thường Tân Xã Thường Tân 3.681.633
MG Hoa Anh Đào Xã Lạc An 3.656.933
MG Tân Lập Xã Tân Lập 2.476.368
MN Bé Ngoan TT TP.Khánh 3.611.711
MN Sao Bắc Đẩu TT Thái Hoà 3.626.444
MN Thái Hòa TT Thái Hoà 3.626.586
MN Khánh Bình Ấp Khánh Lộc, xã Khánh Bình 3.653.789