T7. Th12 7th, 2019

Danh sách các trường mần non tại quận 6

Danh sách các trường mần non tại quận 6

Trường Địa chỉ Điện Thoại
MN Rạng Đông 5 71A – 55C Minh Phụng, P.5 2.839.690.015
MN Rạng Đông 7 435 /26 Phạm Văn Chí, P.7 2.838.542.791
MN Rạng Đông Quận 6 1A Đường số 7, P.11 2.838.768.896
MN Rạng Đông 1 02 Bình Tây, P.1 2.838.542.791
MN Rạng Đông 2 CS1: 98 – 100 Phạm Đình Hổ, P.2 2.839.606.242
MN Rạng Đông 3 357 – 359 Phạm Văn Chí, P.3 2.838.541.498
MN Rạng Đông 4 242/10 Phạm Văn Chí, P.4 2.862.616.073
MN Rạng Đông 5A 261/13 Hậu Giang, P.6 2.839.601.932
MN Rạng Đông 9A 37 – 39 Nguyễn Đình Chi, P.9 2.839.600.597
MN Rạng Đông 10 28H Lý Chiêu Hoàng, P.10 2.838.750.972
MN Rạng Đông 11 240/112 Nguyễn Văn Luông, P.11 2.838.750.924
MN Rạng Đông 12 351 Nguyễn Văn Luông, P.12 2.838.750.739
MN Rạng Đông 13 109 Bà Hom, P.13 2.838.751.027
MN Rạng Đông 14 119 /1 Tân Hòa Đông, P.14 2.838.752.166
MN Rạng Đông 6A 681 Hồng Bàng, P.6 2.839.603.001
MN Rạng Đông 6 218/15 Minh Phụng, P.6 2.839.606.334
MN Rạng Đông 9 955 Hồng Bàng, P.9 283.969.113
MN TT Tuổi Hồng 718/A27 Hùng Vương, P.14 283.750.901
MN TT Hoa Cúc 6 Lý Chiêu Hoàng, P.10 2.862.743.823
MN TT Bình Phú 22 Đường số 30, P.11 2.837.554.113
MN TT Hậu Giang 620A Hậu Giang, P.12 2.838.753.932
MN TT Ánh Dương 298 Lê Quang Sung, P.6 2.838.860.668
MN TT Hoa Mặt Trời 249 Hậu Giang, P.5 2.839.604.128
MN TT Xuân Hương 116 Đặng Nguyên Cẩn, P.13 2.837.513.561
MN TT Hoa Phượng 38 LÔ B Cư xá Phú Lâm, P.13 2.838.766.097
MN TT Thủy Tiên 241/18 Nuyễn Văn Luông, P.11 2.838.751.687
MN TT Họa Mi 336/37A Nguyễn Văn Luông, P.12 2.838.751.749
MN TT Hạnh Mi 718C Kinh Dương Vương, P.13 2.838.751.764
MN DL Hoàng Mai II 54 Đường số 10, CX Ba Son, P.13 2.837.511.882
MN TT Tuổi Ngọc F15-F16 CX Phú Lâm B, P.13 2.838.751.065
MN TT Hương Thơ 654/33 Phạm Văn Chí, P.8 2.838.540.308
MN TT Hoa Hồng 291 Bình Tiên, P.8 2.839.670.071
MN TT Phạm Văn Chí 648 Phạm Văn Chí, P.8 2.839.671.235
MN TT Việt Hoa 185 – 187 Chợ Lớn, P.11 2.838.766.247
MN TT Mỹ Cát 118 – 120 – 122 Đường 22, P.11 2.837.554.113
MN TT Đôrêmon 82- 84- 86 Đường 26 Bình Phú P. 11 283.540.625
MN TT Mi Sa 336/24 Nguyễn Văn Luông P.12 2.822.420.239
MN TT Tuyết Sao 109 Bà Hom, P.13 2.838.762.719
MN TT Hồng Phúc 42 Kinh Dương Vương, P.13 2.838.762.602
Nhà trẻ Gia đình Mi Mi 8E Lý Chiêu Hoàng, P.10 2.838.753.821
Nhà trẻ Gia đình Mi Ti 13L Lý Chiêu Hoàng, P.10 2.838.769.244
Nhóm trẻ Gia đình Sơn Ca Hẻm 56 Cao Văn Lầu, P.1 2.838.553.068
MN TT Bi Bi 242 Mai Xuân Thưởng, P.2 2.839.601.949
MN TT Búp Bê 159 Văn Thân, P.8 2.838.543.441
MN TT BÌnh Phước 634 Phạm Văn Chí, P.8 2.839.671.225
MN TT Vành Khuyên 963 Lò Gốm, P.8 2.835.052.178
MN TT Bình Minh 9 68 Nguyễn Phạm Tuân, P.9 2.839.695.322
MN TT Vàng Anh 375 Lê Quang Sung, P.9 2.839.606.437
MN TT Bảo Nhi 01 Chợ An Dương Vương, Đường số 24A, P.10 2.838.769.427
MN TT Hương Sen 19- 21 Lý Chiêu Hoàng, P.10 2.839.176.373
MN TT Tuổi Thơ 409 Hậu Giang, P.11 2.838.766.337
MN TT Đôrêmi 90 Đường 24, P.11 2.837.552.867
MN TT Hoàng Anh 3 Đường số 1, P.11 2.838.767.181
MN TT Sao Mai 288A Bãi Sậy, P.8 2.839.671.208
MN TT Nai Vàng 76/22A10 Bà Hom, P.13
Mẫu giáo Sóc Nâu C13/23 Cư xá Phú Lâm B, P.13 2.838.170.056
MN TT Bi Bo 115/3 Tân Hóa, P.14 283.858.635
MNTT Bình Minh 112 – 114 Đường số 10, Cư xá Đài Ra Đa, P.13 2.837.518.284
MN Thiên Tài Nhỏ (Little Genius Kindergarten) 127 Lý Chiêu Hoàng, P.10 938.051.021