T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường mần non tại quận 8

Danh sách các trường mần non tại quận 8

Trường Địa chỉ Điện Thoại
MN Vườn Hồng 41 Dạ Nam P.2 2.839.830.286
MN Tuổi Thơ 197B/1 Bùi Minh Trực, P.5 2.838.506.051
MN Thỏ Ngọc 18 Phạm Thế Hiển, P.7 2.838.507.402
MG Mầm non 95C Hưng Phú, P.8 2.838.597.401
MN Bông Sen 6/2 Trương Đình Hội, P.16 2.839.803.856
MN 19/5 Số 36 Đường 892 Tạ Quang Bửu, P.5 2.839.820.740
MN Tuổi Ngọc 366/6 Bùi Minh Trực, P.6 2.839.816.639
MN Việt Nhi 137/24B Âu Dương Lân, P.2 2.838.518.687
MN Bình Minh 154/6 Âu Dương Lân, P.3 2.838.519.435
MN Tuổi Hoa 73 – 75 Đường 12, P.4 2.838.520.073
MN Vàng Anh 629 B Hưng Phú, P.9 2.838.595.148
MN Chim Non 546 Nguyễn Duy, P.10 2.839.544.514
MN Sơn Ca 165 Bến Bình Đông, P.11 2.839.504.951
MG Họa Mi 20/3 Phong Phú, P.12 2.838.554.113
MN Kim Đồng 60 Trần Nguyên Hãn, P.13 2.838.567.055
MN Bông Hồng 54 Hoàng Sĩ Khải, P.14 2.839.503.296
MN Bé Ngoan 119A Mễ Cốc, P.15 2.839.805.069
MN Hoàng Mai 1 Số 1 Đường 198 Cao Lỗ, P.4 2.854.311.390
MN Hoàng Mai 3 1 Đường 233 Ba Tơ, P.7 2.854.327.868
MN Sao Mai 19 Đường 320A Bông Sao, P.5 2.839.816.675
MN Việt Hoa 428 Nguyễn Duy, P.9 2.838.595.601
MN Lan Anh 2385/89 Phạm Thế Hiển, P.6 2.839.819.521
MN TT 26 27 Đường số 7, P.6 2.839.812.807
MN TT Ánh Linh 80 Đường 1011, P.5 2.862.746.387
MN Cô Hương 126B C/C Phạm Thế Hiển, P.2 2.838.505.798
MN Cô Mai 228B C/C Phạm Thế Hiển, P.4 2.838.505.766
MN Hoàng Yến 3135 Phạm Thế Hiển, P.7 2.838.507.541
MN TT Khai Tâm 3026 Phạm Thế Hiển, P.7 2.854.327.457
MN Bình Thuận 3131 Phạm Thế Hiển, P.7 2.839.800.308
MN Cô Hiếu 375 Hưng Phú, P.9 2.839.011.849
MN Cô Hoa 39/11 Dạ Nam, P.2 2.838.515.109
MN Cô Là 39A/11 Dạ Nam, P.2 2.838.514.829
MN Sen Hồng 134 Tạ Quang Bửu, P.3 2.838.502.164
MN Gấu Con 20 Đường số 2, P.4 2.838.504.523
Lớp MG Anh Khôi 2056 Phạm Thế Hiển, P.6 2.839.812.436
Lớp MG TT Baby 26/9 Bông Sao, P.5 2.839.814.396
MN Bé Xinh 6G Bùi Minh Trực, P.5 2.839.816.086
MN Tuổi Hồng 2282 Phạm Thế Hiển 2.839.814.638
MN Bình Thái 1755 Phạm Thế Hiển, P.6 2.839.812.025
MN Bình An 2287 Phạm Thế Hiển, P.7 2.839.814.871
MN TT 162 162K1/7 Bến Bình Đông, P.14 2.839.504.013
MN Hoa Tigon 146 Đường 41, P.16 2.838.779.593
MN Ánh Dương 256 Phú Định, P.16 2.839.801.645
MN TT 39/12 39/12 Dạ Nam, P.2 2.838.515.109
Lớp MG Hoàng Oanh 2335 Phạm Thế Hiển, P.6 2.839.814.683
MN Hạnh Dung 118/1 Mễ Cốc, P.15 2.838.752.823
MN Thiên Thần Nhỏ 269/29/32/5 Bến Phú Định, P.16 2.839.801.962
MN Bình Đăng 43 Đường số 7 Bình Đăng, P.6 2.862.768.379
MNTT Gấu Trúc 136 Đường 715 Tạ Quang Bửu, P.4 2.838.521.632
MN Bảo Nguyên 72 Đường 817A Tạ Quang Bửu, P.5 2.862.120.751
Nhóm trẻ MN Hoa Hồng Nhỏ 2B Mễ Cốc, P.15 2.836.680.046
MN Chất lượng cao Bé Thông Minh 219-221-223 Liên Tỉnh 5, P.5 2.866.858.789
MN Việt Mỹ 51 – 53 Dương Bạch Mai, P.5 2.838.503.885
MN Hoa Anh Đào CS1: 15 Đường 284 Cao Lỗ, P.4 2.838.523.297