T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường quốc tế tại Đà Nẵng

Danh sách các trường quốc tế tại Đà Nẵng

Trường SĐT
Hệ Thống Trường Việt Nam Chất Lượng Cao SKy-Line 0236 3787 777
Trường Quốc Tế Hoa Kỳ APU 0236 3928 664
Trường Đại học Duy Tân – Học viện Đào tạo Công nghệ Thông tin Quốc tế NIIT 0236 3650 403
Trường tiểu học song ngữ Đà Nẵng DBIS 0236 3747 799
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế EIV (CN Đà Nẵng) – Giáo Viên Bản Ngữ 090 286 79 75
Anh ngữ Quốc tế Việt – Úc 0236 3959 898
Đại Học Duy Tân Học Viện Đào Tạo Quốc Tế 0236 3650 403
Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế AJ 090 533 85 82
Trường Mầm non Chất lượng cao Sky-Line Đà Nẵng 0236 3568 777
Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE 0236 3699 127
Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Broad Way Cơ sở 0129 291 1999
Cao đẳng quốc tế BTEC FPT 0236 7309 268
Anh ngữ Quốc Tế Việt – Úc 0236 3584 948
Công Ty Phú Trường Quốc Tế – Văn Phòng Đại Diện Tại Đà Nẵng 0236 3653 980
Trường Mầm non ABC 0236 3646 479
Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế ICLS 0236 3695 506
Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus 0236 3840 515
Sky-Line (Khu Nội trú & Giáo dục thể chất) 0236 3787 777