T7. Th10 20th, 2018

Danh sách các trường tiểu học tại Cần Thơ

Danh sách các trường tiểu học tại Cần Thơ

Trường Tiểu học An Bình 1 thanbinh1@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học An Bình 3 thanbinh3@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Lê Lợi (AB4 cũ) thleloi@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học An Lạc thanlac@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học An Nghiệp thannghiep@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học An Phú thanphu@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Cái Khế 1 thcaikhe1@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Cái Khế 2 thcaikhe2@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Cái Khế 3 thcaikhe3@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Hưng Lợi 2 thhungloi2@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Kim Đồng thkimdong@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Lê Quí Đôn thlequidon@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi thmacdinhchi@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Ngô Quyền thngoquyen@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Nguyễn Du thnguyendu@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Phan Bội Châu thphanboichau@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Thới Bình 1 ththoibinh1@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Thực Hành ththuchanh@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản thtranquoctoan@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Võ TrườngToản thvotruongtoan@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học Xuân Khánh 2 thxuankhanh2@cantho.edu.vn
Trường Tiểu học tư thục Việt Mỹ thttvietmy@cantho.edu.vn