T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại Hải Phòng

Danh sách các trường tiểu học tại Hải Phòng

1.TH LÊ THIỆN – Điện thoại: 0313 749915

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Ngô Thị Cúc – Điện thoại DĐ: 01226335024

Email: [email protected]

Phó hiệu trưởng:Nguyễn Thị Thi – Điện thoại DĐ: 0982905686

Email: [email protected]

Chủ tịch Công đoàn: Vũ Duy Dinh – Điện thoại DĐ:0912969709

Email: [email protected]

2.TH ĐẠI BẢN 1 – ĐT: 0313971619

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hà – Điện thoại DĐ: 0966 681 169

Email: [email protected]

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Chi – Điện thoại DĐ: 0946 297 975

Email: [email protected]

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Tuyết – Điện thoại DĐ: 0933 014 528

3.TH ĐẠI BẢN 2 – Điện thoại: 0313.850481

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuyến – Điện thoại DĐ: 0904.368281

Email: ngoitruongxanh_hxuye[email protected]

Phó hiệu trưởng: Đặng Thị Lý – Điện thoại DĐ: 01222253974

Email: [email protected]

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Thơm – Điện thoại DĐ: 01678482151

Email: [email protected]

4.TH TÂN TIẾN – Điện thoại: 0313850424

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Phạm Đức Vang – Điện thoại DĐ: 0913375348

Email: [email protected]

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Ly – Điện thoại DĐ: 01287271087

Chủ tịch Công đoàn: Bùi Thanh Thương – Điện thoại DĐ: 01678730693

5.TH AN HƯNG – Điện thoại: 0313850434

Email:[email protected]

Hiệu trưởng: Lê Thị  Hồng Chinh – Điện thoại DĐ:01695616889

Email:[email protected]

Phó hiệu trưởng:Nguyễn Thị Lan -Điện thoại DĐ: 0948014666

Email:[email protected]

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Lan – Điện thoại DĐ:0948014666

Email:[email protected]

6.TH AN HỒNG – ĐT: 0313971967

Email:[email protected]

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị An – Điện thoại DĐ: 0975761682

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuỷ – Điện thoại DĐ: 0914314544

Email: [email protected]

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Điện thoại DĐ: 0973635802

7.TH NAM SƠN – Điện thoại: 0313 871760

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Trần Thị Khanh – Điện thoại DĐ: 0984 342404

Email: [email protected]

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Hồng Điệp – Điện thoại DĐ: 0936 328679

Email: [email protected]

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Hồng Điệp – Điện thoại DĐ: 0936 328679

Email: [email protected]

8.TH BẮC SƠN – Điện thoại: 0313.871772

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuệ – Điện thoại DĐ: 0987.881485

Phó hiệu trưởng: Trịnh Thị Xoan – Điện thoại DĐ: 0985.733528

Email: [email protected]

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Hương – Điện thoại DĐ: 0987.506990

Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Thị Hương – Điện thoại DĐ: 0987.506990

9.TH AN HÒA – Điện thoại: 0313.850745

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Nguyễn Mạnh Hải – Điện thoại DĐ:0934330968

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mão – Điện thoại DĐ:0934334367

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Bẩy – Điện thoại DĐ:0934629215

10.TH HỒNG PHONG

11.TH LÊ LỢI – ĐT: 0313871752

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Phạm Thị Dung – ĐTDĐ: 0972711589

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Phương Hoa – ĐTDĐ: 0989996975

Email: [email protected]

Chủ tịch CĐ:Vũ Thị Công – ĐT: 0979467364

Email: [email protected]

12.TH AN DƯƠNG

13.TH AN ĐỒNG – ĐT:0313 871826

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Lương Thị Thịnh – ĐT0912499827

Email: [email protected]

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Loan – ĐT: 0936057379

Email:[email protected]

Chủ tịch CĐ: Bùi Thị Lê – ĐT: 0936001139

Email: [email protected]

14.TH ĐỒNG THÁI – ĐT:0313 871826

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Bùi Thị Tý – ĐT: 0979982569

Email: [email protected]

Phó hiệu trưởng: Đào Thị Liên – ĐT: 0946030933

Chủ tịch CĐ: Bùi Thị Hải Yến – ĐT: 01234872767

15.TH HỒNG THÁI – ÐT: 0313871367

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Đỗ Thị Oanh – Điện thoại DĐ: 0904575037

Email : Đ[email protected]

Phó hiệu trưởng: Tiêu Thị Bích Hường – Điện thoại DĐ:01269232999

Email: [email protected]

Chủ tịch Công đoàn: Tiêu Thị Bích Hường – Điện thoại DĐ:01269232999

Email: [email protected]

Email: [email protected]

16.TH ĐẶNG CƯƠNG – Điện thoại: 031.3871753

Email: [email protected]

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngân – Điện thoại DĐ: 0904383733

Phó hiệu trưởng: Đào Thị Tình – Điện thoại DĐ: 0915186033

Chủ tịch Công đoàn: Lê Thị Thu Thuỷ – Điện thoại DĐ:0936301179

Email:[email protected]

17.TH QUỐC TUẤN – ĐT: 0313871810

Email:[email protected]

Hiệu trưởng: Lưu Hồng Thúy – Điện thoại DĐ: 0902236389

Email:luuthu[email protected]

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Loan – Điện thoại DĐ: 0904942844

Email: [email protected]

Chủ tịch Công đoàn: Lê Phương Thảo – Điện thoại DĐ: 0943741823

Email: [email protected]