T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Ba Vì

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Ba Vì

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH YÊN BÀI B Xã Yên Bài Điện Thoại: 433969587 ,Email:[email protected]
TH YÊN BÀI A Xã Yên Bài Điện Thoại: 433969190 ,Email:[email protected]
TH VẬT LẠI Xã Vật Lại Điện Thoại: 433863281 ,Email:[email protected]
TH VẠN THẮNG Xã Van Thắng Điện Thoại: 433625380 ,Email:[email protected]
TH VÂN HOÀ Xã Vân Hòa Điện Thoại: 433969446 ,Email:[email protected]
TH TTNC BÒ & ĐỒNG CỎ Xã Tản Lĩnh Điện Thoại: 433881056 ,Email:[email protected]
TH TÒNG BẠT Xã Tòng Bạt Điện Thoại: 433621211 ,Email:[email protected]
TH TIÊN PHONG Xã Tiên Phong Điện Thoại: 433864070 ,Email:[email protected]
TH THUỴ AN Xã Thụy An Điện Thoại: 433965277 ,Email:[email protected]
TH THUẦN MỸ Xã Thuần Mỹ Điện Thoại: 433621149 ,Email:[email protected]
TH THÁI HOÀ Xã Thái Hòa Điện Thoại: 433625273 ,Email:[email protected]
TH Tây Đằng B TT Tây Đằng Điện Thoại: 433960939 ,Email:[email protected]
TH TÂY ĐẰNG A TT Tây Đằng Điện Thoại: 433863161 ,Email:[email protected]
TH TẢN LĨNH – BA VÌ Xã Tản Lĩnh Điện Thoại: 433881054 ,Email:[email protected]
TH TẢN HỒNG Xã Tản Hồng Điện Thoại: 433625173 ,Email:[email protected]