T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
Trường Tiểu Học Lai Uyên A ấp Xà Mách xã Lai Uyên, Xã Lai Uyên 6.503.562.833
Trường Tiểu học Lai Uyên B Bàu Bàng 900.000.000
Tiểu học Lai Hưng A xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
Trường Tiểu Học Long Bình ấp Long Bình, xã Long Nguyên, Xã Long Nguyên 6.503.590.403
Trường Tiểu Học Long Nguyên ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, Xã Long Nguyên 6.503.590.008