T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Bình Chánh TPHCM

Danh sách trường tiểu học thuộc huyện Bình Chánh

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
TÂN KIÊN B8/29 ấp 2 37560263
BÌNH CHÁNH C5/ 42 – ẤP 3 8758405
TRẦN NHÂN TÔN B15/7,ấp 2 Xã Bình Chánh 837.607.614
HƯNG LONG ẤP 3 7691076
TÂN TÚC A14/12 KP1 37602800
BÌNH HƯNG Đường số 10 khu dân cư Bình Hưng 2182086
SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL 29 Đường số 3, Khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4 4317477
PHONG PHÚ Ap 2 8757085
NGUYỄN VĂN TRÂN E13/414-Ấp 5- Đa Phước-Bình Chánh 7781589
TÂN QUÝ TÂY ẤP 1 8758551
TÂN QUÝ TÂY 3 ẤP 2 7601023
AN PHÚ TÂY ẤP 2 XÃ AN PHÚ TÂY 7600782
TÂN NHỰT ẤP 2 8859305
TÂN NHỰT 6 E3/56A ẤP 6 7600109
LÊ MINH XUÂN 3 ẤP 3 8772012
PHẠM VĂN HAI 1A 256 ẤP 1 7660326
AN HẠ ẤP 6 8772007
VÕ VĂN VÂN ẤP 1 XÃ PHẠM VĂN HAI 2662912
CẦU XÁNG ẤP 1 8772111
LÊ MINH XUÂN 2 ẤP 5 8859873
VĨNH LỘC 1 ẤP 5 7650712
VĨNH LỘC 2 C3/17A ĐƯỜNG NỮ DÂN CÔNG ẤP 3 XÃ VĨNH LỘC A 7650398
VĨNH LỘC A ẤP NGÃ 5 XÃ VĨNH LỘC A 7650228
VĨNH LỘC B ẤP 2 XÃ VĨNH LỘC B 7650235
BÌNH LỢI ẤP 2 8773329
QUY ÐỨC A 6/12 ẤP 1 7790195

Trả lời