T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Cần Giờ TPHCM

Danh sách trường tiểu học thuộc huyện Cần Giờ

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
TAM THÔN HIỆP ẤP AN HOÀ 8745662
CẦN THẠNH KHU PHỐ PHONG THẠNH 8740340
ÐỒNG HOÀ ẤP ÐỒNG HOÀ 8743023
HOÀ HIỆP ẤP HOÀ HIỆP 8743079
LONG THẠNH ẤP LONG THẠNH 8743017
DOI LẦU ẤP DOI LẦU 8876616
AN NGHĨA ẤP AN NGHĨA 8887821
AN THỚI ÐÔNG ẤP AN HOÀ 8894028
LÝ NHƠN ẤP LÝ THÁI BỬU 8748853
VÀM SÁT ẤP LÝ HOÀ HIỆP 8887835
THẠNH AN ẤP THẠNH BÌNH 8749058
BÌNH KHÁNH ẤP BÌNH PHƯỚC 8742956
BÌNH MỸ ẤP BÌNH MỸ 8742989
BÌNH PHƯỚC ẤP BÌNH AN 8742768
BÌNH THẠNH ẤP BÌNH THẠNH 2188273

Trả lời