T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Củ Chi TPHCM

Danh sách trường tiểu học thuộc huyện Củ Chi

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
TÂN PHÚ ẤP XÓM ÐỒNG 8922213
TÂN PHÚ TRUNG ẤP ÐÌNH 8922568
TÂN THÔNG HỘI ẤP HẬU 8920280
TÂN TIẾN ẤP TÂN TIẾN 8920683
LÊ THỊ PHA ẤP HẬU 38920694
NGUYỄN VĂN LỊCH ẤP MŨI LỚN 8920600
LIÊN MINH CÔNG NÔNG ẤP BÀU TRE 8920449
THỊ TRẤN CỦ CHI KHU PHỐ 2 – THỊ TRẤN CỦ CHI 8920440
TANTHANH PRIMARY SCHOOL KHU PHỐ 4 – THỊ TRẤN CỦ CHI 838.920.430
PHƯỚC VĨNH AN ẤP 4 8920479
TRẦN VĂN CHẨM ẤP 5 8924616
PHƯỚC HIỆP ẤP PHƯỚC HÒA 7916572
PHƯỚC THẠNH ẤP PHƯỚC AN 8929349
AN PHƯỚC ẤP PHƯỚC HƯNG 8929350
THÁI MỸ ẤP BÌNH THƯỢNG – XÃ THÁI MỸ 7913318
LÊ VĂN THẾ ẤP XÓM MỚI 7923413
TRUNG LẬP HẠ ẤP ÐỒN HẠ 8926622
LIÊN TRUNG ẤP LÀO TÁO TRUNG HẠ 8926605
TRUNG LẬP THƯỢNG ẤP ÐỒNG LỚN 8926636
AN NHƠN ÐÔNG ẤP GÒ NỔI – XÃ AN NHƠN TÂY 8926643
AN NHƠN TÂY ẤP XÓM TRẠI – XÃ AN NHƠN TÂY 7946336
AN PHÚ 1 ẤP AN HÒA 7946114
AN PHÚ 2 ẤP AN BÌNH 8825093
PHÚ MỸ HƯNG ẤP PHÚ LỢI – XÃ PHÚ MỸ HƯNG 7948851
NHUẬN ÐỨC ẤP BÀU CHỨA – XÃ NHUẬN ÐỨC 7928907
NHUẬN ÐỨC 2 ẤP NGÃ TƯ – XÃ NHUẬN ÐỨC 7928905
PHẠM VĂN CỘI ẤP 3 7949836
PHÚ HÒA ÐÔNG ẤP PHÚ THUẬN – XÃ PHÚ HÒA ÐÔNG 8927810
PHÚ HÒA ÐÔNG 2 ẤP BẾN CỎ – XÃ PHÚ HÒA ÐÔNG 8928412
TÂN THẠNH TÂY ẤP 1 – XÃ TÂN THẠNH TÂY 7950758
TRUNG AN ẤP CHỢ 37956761
HÒA PHÚ ẤP 1 37977108
BÌNH MỸ ẤP 6 8928038
BÌNH MỸ 2 ẤP 4 8928575
TÂN THẠNH ÐÔNG ẤP 10 – XÃ TÂN THẠNH ÐÔNG 8927727
TÂN THẠNH ÐÔNG 2 ẤP 4 – XÃ TÂN THẠNH ÐÔNG 8927730
TÂN THẠNH ÐÔNG 3 ẤP 2 – XÃ TÂN THẠNH ÐÔNG 8927731

Trả lời