T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Đan Phượng

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Đan Phượng

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH XÃ ĐAN PHƯỢNG Thôn Đại Phùng, Xã Đan Phượng – Đan Phượng Điện Thoại: 433886662 ,Email:[email protected]
TH XUÂN NỘN Xã Xuân Nộn – Đông Anh Điện Thoại: 438833965 ,Email:[email protected]
TH TRUNG CHÂU B Thôn 7 – Trung Châu – Đan Phượng Điện Thoại: 433818261 ,Email:[email protected]
TH TRUNG CHÂU A Thôn 4 – Trung Châu – Đan Phượng Điện Thoại: 433819692 ,Email:[email protected]
TH TÔ HIẾN THÀNH – ĐAN PHƯỢNG Cụm 5 – Xã Hạ Mỗ – Huyện Đan Phượng Điện Thoại: 433816979 ,Email:[email protected]
TH THƯỢNG MỖ Thôn An Sơn 1- xã thương Mỗ- Đan Phượng Điện Thoại: 433886386 ,Email:[email protected]
TH THỌ XUÂN Đội 3, Xã Thọ Xuân, Đan Phượng Điện Thoại: 433818266 ,Email:[email protected]
TH THỌ AN Cụm 4- Thọ An- Huyện Đan Phượng Điện Thoại: 433819043 ,Email:[email protected]
TH THỊ TRẤN PHÙNG Phố Phượng Trì- Thị Trấn Phùng – Đan Phượng Điện Thoại: 433886661 ,Email:[email protected]
TH TÂN LẬP Cụm 5 – Xã Tân Lập- Huyện Đan Phượng Điện Thoại: 433634334 ,Email:[email protected]
TH TÂN HỘI B Thôn Thượng Hội- xã Tân Hội- Đan Phượng Điện Thoại: 433633204 ,Email:[email protected]
TH TÂN HỘI A Thôn Phan Long- Tân Hội – Đan Phượng Điện Thoại: 433631411 ,Email:[email protected]
TH SONG PHƯỢNG Thôn Thu Quế – Song Phượng – Đan Phượng Điện Thoại: 433886419 ,Email:[email protected]
TH PHƯƠNG ĐÌNH B Thôn Địch Đình- Phương Đình – Đan Phượng Điện Thoại: 433251159 ,Email:[email protected]
TH PHƯƠNG ĐÌNH A Thôn La Thạch- Phương Đình- Đan Phượng Điện Thoại: 433886432 ,Email:[email protected]