T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
TH Minh Thạnh Minh Thạnh 3.546.125
TH Minh Hòa Minh Hòa 916373555 – 3.545.004
TH Hòa Lộc ấp Hòa Lộc, Xã Minh Hoà 912600494 – 3.546.159
TH Minh Tân Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng 915545050 – 3.545.066
TH Định An Đường huyện 715, Định An 913104773 – 3.520.720
TH Định Hiệp
Ấp Đồng Trai Định Hiệp
1677922678 – 3.561.562
TH Định Thành 171/4, Đường ĐX 063, Phường Định Hòa 933411515 – 3.509.780
TH Định Phước Ấp Định Phước, Xã Định Hiệp 949006681 – 3.522.208
TH Dầu Tiếng TT Dầu Tiếng 986744314 – 3.561.319
TH Ngô Quyền TT Dầu Tiếng 919450747 – 3.561.312
TH Thanh An Định Thành 913326609 – 3.532.399
TH Bến Súc ĐT744, Thanh Tuyền 918153477 – 3.562.402
TH Thanh Tuyền ĐT744, Thanh Tuyền 976224788 – 3.530.024
TH An Lập Ấp Bàu Khai, Xã An Lập 3.592.037
TH Long Tân ấp Phước Trinh, Xã Long Phước 917929396 – 3.590.170
TH Ván Hương Ấp Hàng Nù, Xã An Lập 949367950 – 3.592.324
TH Long Hòa Long Hoà 908798535 – 3.570.217
TH Thanh Tân ấp Thanh Tân, Xã Thanh An 908828913 – 3.584.171