T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Đông Anh

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Đông Anh

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH XUÂN NỘN Xã Xuân Nộn – Đông Anh Điện Thoại: 438833965 ,Email:[email protected]
TH XUÂN CANH Xã Xuân Canh – Đông Anh Điện Thoại: 438834082 ,Email:[email protected]
TH VÕNG LA Xã Võng La – Đông Anh Điện Thoại: 439530806 ,Email:[email protected]
TH VĨNH NGỌC Xã Vĩnh Ngọc – Đông Anh Điện Thoại: 438810094 ,Email:[email protected]
TH VIỆT HÙNG Xã Việt Hùng – Đông Anh Điện Thoại: 438833663 ,Email:[email protected]
TH VÂN NỘI Xã Vân Nội – Đông Anh Điện Thoại: 438834016 ,Email:[email protected]
TH VÂN HÀ – ĐÔNG ANH Xã Vân Hà – Đông Anh Điện Thoại: 438827364 ,Email:[email protected]
TH UY NỖ – ĐÔNG ANH Xã Uy Nỗ – Đông Anh Điện Thoại: 438839897 ,Email:[email protected]
TH TÔ THỊ HIỂN Xã Nguyên Khê – Đông Anh Điện Thoại: 439682600 ,Email:[email protected]
TH TIÊN DƯƠNG Xã Tiên Dương – Đông Anh Điện Thoại: 439560842 ,Email:[email protected]
TH THỤY LÂM A Xã Thuỵ Lâm – Đông Anh Điện Thoại: 438815325 ,Email:[email protected]
TH THỤY LÂM Xã Thụy Lâm-Đông Anh Điện Thoại: 439671394 ,Email:[email protected]
TH THỊ TRẤN A – ĐÔNG ANH Thị Trấn Đông Anh Điện Thoại: 439690047 ,Email:[email protected]
TH THỊ TRẤN – ĐÔNG ANH Thị Trấn Đông Anh Điện Thoại: 438833195 ,Email:[email protected]
TH TÀM XÁ Xã Tàm Xá – Đông Anh Điện Thoại: 438833975 ,Email:[email protected]