T7. Th12 7th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Gia Lâm

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Gia Lâm

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH YÊN VIÊN Xã Yên Viên, Gia Lâm Điện Thoại: 438780447 ,Email:[email protected]
TH YÊN THƯỜNG Xã Yên Thường, Gia Lâm Điện Thoại: 438780161 ,Email:[email protected]
TH VĂN ĐỨC Xã Văn Đức, Gia Lâm Điện Thoại: 438740068 ,Email:[email protected]
TH TRUNG MẦU Xã Trung Mầu, Gia Lâm Điện Thoại: 438785390 ,Email:[email protected]
TH TRÂU QUỲ Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm Điện Thoại: 438765518 ,Email:[email protected]
TH TIỀN PHONG – GIA LÂM Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm Điện Thoại: 436981103 ,Email:[email protected]
TH THỊ TRẤN YÊN VIÊN Thị Trấn Yên Viên, Gia Lâm Điện Thoại: 438274344 ,Email:[email protected]
TH PHÚ THỊ Xã Phú Thị, Gia Lâm Điện Thoại: 438765425 ,Email:[email protected]
TH PHÙ ĐỔNG Xã Phù Đổng, Gia Lâm Điện Thoại: 438785392 ,Email:[email protected]
TH NÔNG NGHIỆP Thị Trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm Điện Thoại: 438785571 ,Email:[email protected]
TH NINH HIỆP Xã Ninh Hiệp, Gia Lâm Điện Thoại: 438785324 ,Email:[email protected]
TH LỆ CHI Xã Lệ Chi, Gia Lâm Điện Thoại: 436780968 ,Email:[email protected]
TH KIM SƠN – GIA LÂM Xã Kim Sơn, Gia Lâm Điện Thoại: 438276963 ,Email:[email protected]
TH KIM LAN Xã Kim Lan, Gia Lâm Điện Thoại: 438742397 ,Email:[email protected]
TH KIÊU KỴ Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm Điện Thoại: 438765650 ,Email:[email protected]