CN. Th12 15th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Hoài Đức

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Hoài Đức

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH DI TRẠCH Thôn Đa – Xã Di Trạch Điện Thoại: 433212901 ,Email:[email protected]
TH Kim Chung B Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức Email:[email protected]
TH AN KHÁNH A Thôn An Thọ- Xã An Khánh-Hoài Đức Điện Thoại: 433845377 ,Email:[email protected]
TH AN KHÁNH B Ngãi Cầu – An Khánh Điện Thoại: 433845366 ,Email:[email protected]
TH AN THƯỢNG A An Thượng – Hoài Đức Điện Thoại: 433845472 ,Email:[email protected]
TH AN THƯỢNG B An Thượng – Hoài Đức Điện Thoại: 433654230 ,Email:[email protected]
TH CÁT QUẾ A Cát Quế- Hoài Đức Điện Thoại: 433669882 ,Email:[email protected]
TH CÁT QUẾ B Cát Quế- Hoài Đức Điện Thoại: 433669977 ,Email:[email protected]
TH ĐẮC SỞ Thôn Chùa Ngụ- Xã Đắc Sở Điện Thoại: 433669907 ,Email:[email protected]
TH ĐÔNG LA Đông La- Hoài Đức Điện Thoại: 433845474 ,Email:[email protected]
TH ĐỨC GIANG – HOÀI ĐỨC Đức Giang- Hoài Đức Điện Thoại: 433861788 ,Email:[email protected]
TH ĐỨC THƯỢNG Đức Thượng- Hoài Đức Điện Thoại: 433993776 ,Email:[email protected]
TH DƯƠNG LIỄU A Dương Liễu- Hoài Đức Điện Thoại: 433669921 ,Email:[email protected]
TH DƯƠNG LIỄU B Xóm Me Táo- Xã Dương Liễu – Hoài Đức Điện Thoại: 433668120 ,Email:[email protected]
TH Kim Chung A Kim Chung- Hoài Đức Điện Thoại: 439993775 ,Email:[email protected]