T6. Th12 6th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Mê Linh

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Mê Linh

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH VĂN KHÊ C Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 438183723 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI THỊNH B Xã Đại Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 439906460 ,Email:[email protected]
TH CHI ĐÔNG TT Chi Đông – Mê Linh Điện Thoại: 438134030 ,Email:[email protected]
TH CHU PHAN A Xã Chu Phan – Mê Linh Điện Thoại: 438164535 ,Email:[email protected]
TH CHU PHAN B Xã Chu Phan – Mê Linh Điện Thoại: 438184820 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI THỊNH A Xã Đại Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438165176 ,Email:[email protected]
TH HOÀNG KIM Xã Tiến Thắng – Mê Linh Điện Thoại: 438164635 ,Email:[email protected]
TH KIM HOA A Xã Kim Hoa – Mê Linh Điện Thoại: 438168581 ,Email:[email protected]
TH KIM HOA B Xã Kim Hoa – Mê Linh Điện Thoại: 438165501 ,Email:[email protected]
TH LIÊN MẠC A Xã Liên Mạc – Mê Linh Điện Thoại: 438164536 ,Email:[email protected]
TH LIÊN MẠC B Xã Liên Mạc – Mê Linh Điện Thoại: 438164443 ,Email:[email protected]
TH MÊ LINH Xã Mê Linh – Mê Linh Điện Thoại: 438165032 ,Email:[email protected]
TH QUANG MINH A TT Quang Minh – Mê Linh Điện Thoại: 438134020 ,Email:[email protected]
TH QUANG MINH B TT Quang Minh – Mê Linh Điện Thoại: 438134178 ,Email:[email protected]
TH TAM ĐỒNG Xã Tam Đồng – Mê Linh Điện Thoại: 438168608 ,Email:[email protected]
TH THẠCH ĐÀ A Xã Thạch Đà – Mê Linh Điện Thoại: 438164506 ,Email:[email protected]
TH THẠCH ĐÀ B Xã Thạch Đà – Mê Linh Điện Thoại: 438164513 ,Email:[email protected]
TH THANH LÂM A Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 438168824 ,Email:[email protected]
TH THANH LÂMB Xã Thanh Lâm – Mê Linh Điện Thoại: 438165156 ,Email:[email protected]
TH TIỀN PHONG A Xã Tiền Phong – Mê Linh Điện Thoại: 438165308 ,Email:[email protected]
TH TIỀN PHONG B Xã Tiền Phong – Mê Linh Điện Thoại: 438165312 ,Email:[email protected]
TH TIẾN THẮNG A Xã Tiến Thắng – Mê Linh Điện Thoại: 438168616 ,Email:[email protected]
TH TIẾN THẮNG B Xã Tiến Thắng – Mê Linh Điện Thoại: 438154165 ,Email:[email protected]
TH TIẾN THỊNH A Xã Tiến Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438164447 ,Email:[email protected]
TH TIẾN THỊNH B Xã Tiến Thịnh – Mê Linh Điện Thoại: 438184965 ,Email:[email protected]
TH TRÁNG VIỆT A Xã Tráng Việt – Mê Linh Điện Thoại: 438165072 ,Email:[email protected]
TH TRÁNG VIỆT B Xã Tráng Việt – Mê Linh Điện Thoại: 438165326 ,Email:[email protected]
TH TỰ LẬP A Xã Tự Lập – Mê Linh Điện Thoại: 438154072 ,Email:[email protected]
TH TỰ LẬP B Xã Tự Lập – Mê Linh Điện Thoại: 438170435 ,Email:[email protected]
TH VĂN KHÊ A Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 438165591 ,Email:[email protected]
TH VĂN KHÊ B Xã Văn Khê – Mê Linh Điện Thoại: 438165187 ,Email:[email protected]
TH VẠN YÊN Xã Vạn Yên – Mê Linh Điện Thoại: 438164510 ,Email:[email protected]