T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Quốc Oai

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Quốc Oai

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH SÀI SƠN B Thôn Sài Khê – xã Sài Sơn – huyện Quốc Oai – HN Điện Thoại: 433679166 ,Email:[email protected]
TH CẤN HỮU Thôn Cấn Thượng – Xã Cấn Hữu – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433949019 ,Email:[email protected]
TH CỘNG HOÀ Xã Cộng Hoà – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433945520 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI THÀNH Thôn Tình Lam – Xã Đại Thành – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433945264 ,Email:[email protected]
TH ĐỒNG QUANG Thôn Yên Nội – Xã Đồng Quang – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433843397 ,Email:[email protected]
TH ĐÔNG XUÂN – QUỐC OAI Thôn Đồng Bèn – Xã Đông Xuân – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433947558 ,Email:[email protected]
TH ĐÔNG YÊN Thôn Đông Hạ – Xã Đông Yên – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433509117 ,Email:[email protected]
TH HOÀ THẠCH A Thôn Hòa Trúc – Xã Hoà Thạch – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433676762 ,Email:[email protected]
TH HOÀ THẠCH B Thôn Long Phú – Xã Hoà Thạch – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433676764 ,Email:[email protected]
TH LIỆP TUYẾT Thôn Bái Ngoại – Xã Liệp Tuyết – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433948677 ,Email:[email protected]
TH NGHĨA HƯƠNG Thôn Thế Trụ – Xã Nghĩa Hương – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433949074 ,Email:[email protected]
TH NGỌC LIỆP Thôn Ngọc Phúc – Xã Ngọc Liệp – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433280511 ,Email:[email protected]
TH NGỌC MỸ Thôn Ngọc Than – Xã Ngọc Mỹ – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433843402 ,Email:[email protected]
TH PHÚ CÁT Thôn 4 – Xã Phú Cát – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433947657 ,Email:[email protected]
TH PHÚ MÃN Thôn Đồng Âm – Xã Phú Mãn – Huyện Quốc Oai Điện Thoại: 433947471 ,Email:[email protected]