T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Sóc Sơn

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Sóc Sơn

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH TRUNG GIÃ Trung Giã, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850670 ,Email:[email protected]
TH BẮC PHÚ Bắc Phú, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850411 ,Email:[email protected]
TH BẮC SƠN A Bắc Sơn, Sóc Sơn Điện Thoại: 438855558 ,Email:[email protected]
TH BẮC SƠN B Bắc Sơn, Sóc Sơn Điện Thoại: 438855355 ,Email:[email protected]
TH ĐÔNG XUÂN Đông Xuân, Sóc Sơn Điện Thoại: 438842122 ,Email:[email protected]
TH ĐỨC HOÀ Đức Hoà, Sóc Sơn Điện Thoại: 422456107 ,Email:[email protected]
TH HIỀN NINH Hiền Ninh, Sóc Sơn Điện Thoại: 438851915 ,Email:[email protected]
TH HỒNG KỲ Hồng Kỳ, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850664 ,Email:[email protected]
TH HƯƠNG ĐÌNH Mai Đình, Sóc Sơn Điện Thoại: 422178728 ,Email:[email protected]
TH KIM LŨ Kim Lũ, Sóc Sơn Điện Thoại: 438843908 ,Email:[email protected]
TH MAI ĐÌNH A Mai Đình, Sóc Sơn Điện Thoại: 435820169 ,Email:[email protected]
TH MAI ĐÌNH B Mai Đình, Sóc Sơn Điện Thoại: 435842133 ,Email:[email protected]
TH MINH PHÚ Minh Phú, Sóc Sơn Điện Thoại: 435990012 ,Email:[email protected]
TH MINH TRÍ Minh Trí, Sóc Sơn Điện Thoại: 435995653 ,Email:[email protected]
TH NAM SƠN Nam Sơn, Sóc Sơn Điện Thoại: 438850678 ,Email:[email protected]