T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Thạch Thất

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Thạch Thất

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH BÌNH PHÚ A Thôn Thái Hòa – Xã Bình Phú – Thạch Thất Điện Thoại: 433673503 ,Email:[email protected]
TH BÌNH YÊN Thôn Cánh Chủ – Xã Bình Yên – Thạch Thất Điện Thoại: 433670754 ,Email:[email protected]
TH CẨM YÊN Thôn Yên Lỗ – Xã Cẩm Yên – Huyện Thạch Thất Điện Thoại: 433773359 ,Email:[email protected]
TH CẦN KIỆM Thôn Phú Đa – Xã Cần Kiệm – Thạch Thất Điện Thoại: 433672557 ,Email:[email protected]
TH CHÀNG SƠN Thôn 1 – Chàng Sơn – Thạch Thất Điện Thoại: 433842122 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI ĐỒNG Thôn Rộc Đoài – Xã Đại Đồng – Thạch Thất Điện Thoại: 433591057 ,Email:[email protected]
TH DỊ NẬU Thôn Hoà Bình – Xã Dị Nậu – Thạch Thất Điện Thoại: 433599103 ,Email:[email protected]
TH ĐỒNG TRÚC Thôn Trúc Động – Xã Đồng Trúc – Huyện Thạch Thất Điện Thoại: 433595177 ,Email:[email protected]
TH HẠ BẰNG Thôn 6 – Hạ Bằng -Thạch Thất Điện Thoại: 433595286 ,Email:[email protected]
TH HƯƠNG NGẢI Thôn 3 – Xã Hương Ngải – Thạch Thất Điện Thoại: 433597564 ,Email:[email protected]
TH HỮU BẰNG Thôn Miễu – Xã Hữu Bằng – Thạch Thất Điện Thoại: 433672660 ,Email:[email protected]
TH KIM QUAN Đường 84 – Xã Kim Quan – Thạch Thất Điện Thoại: 433670206 ,Email:[email protected]
TH LẠI THƯỢNG Thôn Lại Khánh – Xã Lại Thượng – Huyện Thạch Thất Điện Thoại: 433670952 ,Email:[email protected]
TH LIÊN QUAN Thôn Chi Quan 2 – Liên Quan – Thạch Thất Điện Thoại: 433842560 ,Email:[email protected]
TH MINH HÀ A Thôn 4 – Xã Canh Nậu – Thạch Thất Điện Thoại: 433599782 ,Email:[email protected]