CN. Th12 15th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Thanh Oai

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Thanh Oai

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH BÍCH HOÀ Xã Bích Hoà , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433876067 ,Email:[email protected]
TH BÌNH MINH A Xã Bình Minh , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433876468 ,Email:[email protected]
TH BÌNH MINH B Xã Bình Minh , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433876469 ,Email:[email protected]
TH CAO DƯƠNG Xã Cao Dương , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433878035 ,Email:[email protected]
TH CAO VIÊN I Xã Cao Viên , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433876918 ,Email:[email protected]
TH CAO VIÊN II Xã Cao Viên , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433593475 ,Email:[email protected]
TH CỰ KHÊ Xã Cự Khê , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433976693 ,Email:[email protected]
TH DÂN HOÀ Xã Dân Hoà , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433878139 ,Email:[email protected]
TH ĐỖ ĐỘNG Xã Đỗ Động , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433873799 ,Email:[email protected]
TH HỒNG DƯƠNG Xã Hồng Dương , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433878049 ,Email:[email protected]
TH KIM THƯ Xã Kim Thư , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433873732 ,Email:[email protected]
TH LIÊN CHÂU Xã Liên Châu , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433240822 ,Email:[email protected]
TH PHƯƠNG TRUNG I Xã Phương Trung , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433241762 ,Email:[email protected]
TH PHƯƠNG TRUNG II Xã Phương Trung , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433241369 ,Email:[email protected]
TH TAM HƯNG Xã Tam Hưng , Huyện Thanh Oai Điện Thoại: 433976713 ,Email:[email protected]