T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Thanh Trì

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Thanh Trì

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH HỮU HOÀ Hữu Hòa – Thanh Trì Điện Thoại: 436884775 ,Email:[email protected]
TH NGŨ HIỆP Ngũ Hiệp – Thanh Trì Điện Thoại: 436865840 ,Email:[email protected]
TH TAM HIỆP Tam Hiệp – Thanh Trì Điện Thoại: 436470096 ,Email:[email protected]
TH THANH LIỆT Thanh Liệt – Thanh Trì Điện Thoại: 436884450 ,Email:[email protected]
TH VẠN PHÚC Vạn Phúc – Thanh Trì Điện Thoại: 438611869 ,Email:[email protected]
TH VĨNH QUỲNH Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì Điện Thoại: 436870194 ,Email:[email protected]
TH YÊN MỸ Yên Mỹ – Thanh Trì Điện Thoại: 438611858 ,Email:[email protected]
TH A THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì Điện Thoại: 462964469 ,Email:[email protected]
TH B THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN Thị Trấn Văn Điển – Thanh Trì Điện Thoại: 438614342 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI ÁNG Đại Áng – Thanh Trì Điện Thoại: 438613092 ,Email:[email protected]
TH ĐÔNG MỸ Xã Đông Mỹ -Thanh Trì Điện Thoại: 438611980 ,Email:[email protected]
TH DT KHUYẾT TẬT Tứ Hiệp, Thanh Trì Điện Thoại: 438616849 ,Email:[email protected]
TH DUYÊN HÀ Duyên Hà – Thanh Trì Điện Thoại: 438613025 ,Email:[email protected]
TH LIÊN NINH Liên Linh – Thanh Trì Điện Thoại: 438612711 ,Email:[email protected]
TH NGỌC HỒI Ngọc Hồi – Thanh Trì Điện Thoại: 438612738 ,Email:[email protected]