T5. Th11 21st, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Thường Tín

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Thường Tín

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH CHƯƠNG DƯƠNG – THƯỜNG TÍN Chương Dương – Thường Tín Điện Thoại: 433759850 ,Email:[email protected]
TH DŨNG TIẾN Dũng Tiến – Thường Tín Điện Thoại: 433755768 ,Email:[email protected]
TH DUYÊN THÁI Duyên Thái – Thường Tín Điện Thoại: 433767598 ,Email:[email protected]
TH HÀ HỒI Hà Hồi – Thường Tín Điện Thoại: 433851473 ,Email:[email protected]
TH HIỀN GIANG Hiền Giang – Thường Tín Điện Thoại: 433850263 ,Email:[email protected]
TH HOÀ BÌNH Thôn Thuỵ Ứng- Xã Hoà Bình Điện Thoại: 433851831 ,Email:[email protected]
TH HỒNG VÂN Hồng Vân – Thường Tín Điện Thoại: 433758394 ,Email:[email protected]
TH KHÁNH HÀ Khánh Hà – Thường Tín Điện Thoại: 433950897 ,Email:[email protected]
TH LÊ LỢI – THƯỜNG TÍN Lê Lợi – Thường Tín Điện Thoại: 433953802 ,Email:[email protected]
TH LIÊN PHƯƠNG Liên Phương – Thường Tín Điện Thoại: 433850157 ,Email:[email protected]
TH MINH CƯỜNG Minh Cường – Thường Tín Điện Thoại: 433750015 ,Email:[email protected]
TH NGHIÊM XUYÊN Nghiêm Xuyên – Thường Tín Điện Thoại: 433751032 ,Email:[email protected]
TH NGUYỄN TRÃI – THƯỜNG TÍN Nguyễn Trãi – Thường Tín Điện Thoại: 433851538 ,Email:[email protected]
TH NHỊ KHÊ Nhị Khê – Thường Tín Điện Thoại: 433769167 ,Email:[email protected]
TH NINH SỞ Ninh Sở – Thường Tín Điện Thoại: 463266087 ,Email:[email protected]