CN. Th12 15th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Ứng Hoà

Danh sách các trường tiểu học tại huyện Ứng Hoà

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH CAO THÀNH Tử Dương – Cao Thành- Ứng Hòa Điện Thoại: 433899075 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI CƯỜNG Kim Giang – Đại Cường – Ứng Hòa Điện Thoại: 433987041 ,Email:[email protected]
TH ĐẠI HÙNG Trung Thượng- Đại Hùng Điện Thoại: 433775169 ,Email:[email protected]
TH ĐỒNG TÂN Mỹ Cầu – Đồng Tân – Ứng Hòa Điện Thoại: 433888362 ,Email:[email protected]
TH HOÀ LÂM Trạch Bái – Hoà Lâm Điện Thoại: 433888472 ,Email:[email protected]
TH HOÀ NAM Đinh Xuyên – Hoà Nam- Ứng Hòa Điện Thoại: 433894248 ,Email:[email protected]
TH HOÀ PHÚ Đặng Giang – Hoà Phú – Ứng Hòa Điện Thoại: 433890639 ,Email:[email protected]
TH HOA SƠN Miêng Thượng – Hoa Sơn – Ứng Hòa Điện Thoại: 433989564 ,Email:[email protected]
TH HOÀ XÁ Xóm Riếng Rợ – Hòa Xá – Ứng Hòa Điện Thoại: 433896328 ,Email:[email protected]
TH HỒNG QUANG Bài Lâm Thượng – Hồng Quang – Ứng Hòa Điện Thoại: 433775184 ,Email:[email protected]
TH KIM ĐƯỜNG Kim Bồng – Kim Đường – Ứng Hòa Điện Thoại: 433987538 ,Email:[email protected]
TH LIÊN BẠT Lưu Khê – Liên Bạt – Ứng Hòa Điện Thoại: 433883035 ,Email:[email protected]
TH LƯU HOÀNG Ngoại Hoàng – Lưu Hoàng – Ứng Hòa Điện Thoại: 433775138 ,Email:[email protected]
TH MINH ĐỨC Thôn Cầu – Minh Đức – Ứng Hòa Điện Thoại: 433888444 ,Email:[email protected]
TH PHƯƠNG TÚ Dương Khê – Phương Tú – Ứng Hòa Điện Thoại: 433882703 ,Email:[email protected]