T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại quận 12 TPHCM

Danh sách các trường tiểu học tại quận 12 TPHCM

TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
PHẠM VĂN CHIÊU 2683/1A KHU PHỐ 1 8911070
QUANG TRUNG 17B KHU PHỐ 2 8918061
VÕ VĂN TẦN TRUNG MỸ TÂY 8820574
LÊ LỢI 172 HÀ ĐẶC KP 2 7181591
THẠNH LỘC KHU PHỐ 1 8919297
ÐÔNG HƯNG THUẬN 1 A36 BIS 1 KHU PHỐ 1 8919031
ÐÔNG HƯNG THUẬN 2 30/A1 KHU PHỐ 1 7150386
BÀU NAI 78/4 BIS KHU PHỐ 7 7169038
QUỚI XUÂN 309/6 KHU PHỐ 1 8918156