T2. Th10 21st, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại quận 4 TPHCM

Danh sách các trường tiểu học tại quận 4 TPHCM

TÊN TRƯỜNG ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
NGUYỄN HUỆ 1 25D Cù lao Nguyễn Kiệu
ÐOÀN THỊ ÐIỂM 140 Nguyễn Khóai 39.400.755
NGUYỄN HUỆ 3 209/71 Tôn Thất Thuyết 39.404.064
VĨNH HỘI 183/3 Tôn Thất Thuyết 39.404.064
ÐẶNG TRẦN CÔN 202 Bến Vân Ðồn 39.400.750
LÝ NHƠN E28 CX Vĩnh Hội, Bến Vân Ðồn 39.400.157
NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 187/17 Xóm Chiếu 39.403.507
CÂY BÀNG 122/59/27 Tôn Ðản 39.404.446
BẠCH ÐẰNG 109/29 Lê Quốc Hưng 39400419
BẾN CẢNG 298 Nguyễn Tất Thành 39404531
XÓM CHIẾU 71 Tôn Ðản 39404565
ÐỐNG ÐA 177/7 Tôn Thất Thuyết 39404020
MỘT THÁNG SÁU 107 Tôn Thất Thuyết 39404573
TĂNG BẠT HỔ B 92B/20Bis Tôn Thất Thuyết 39404491
KHÁNH HỘI B 2 Tôn Thất Thuyết 39404672

Trả lời