T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại quận 5 TPHCM

Danh sách các trường tiểu học tại quận 5 TPHCM

STT Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
1 HÀM TỬ 156-158 HÀM TỬ 39235799
2 DÂN TRÍ 86 TRẦN BÌNH TRỌNG 39235236
3 TRẦN BÌNH TRỌNG 120 TRẦN BÌNH TRỌNG 39232381
4 BÀU SEN 106 NGUYỄN TRÃI 39235404
5 LÊ VĂN TÁM 1144 TRẦN PHÚ 38352805
5 CHƯƠNG DƯƠNG 91-93 NGHĨA THỤC, 65 AN BÌNH 39235790
7 HUỲNH KIẾN HOA 16-18 NGUYỄN VĂN ĐỪƠNG 8383740
8 HUỲNH MẪN ĐẠT 40 HUỲNH MẪN ĐẠT 39238761
9 PHẠM HỒNG THÁI 38 NGUYỄN DUY DƯƠNG 38359729
10 TRẦN QUỐC TOẢN 292 TRẦN PHÚ 39235517
11 CHỢ LỚN MỚI 57/25 AN DƯƠNG VƯƠNG 38325520
12 VIỆT ÚC 51-53 AN DƯƠNG VƯƠNG 38350575
13 LÝ CẢNH HỚN 10/2 TẢN ĐÀ 38552532
14 CHÍNH NGHĨA 676 NGUYỄN TRÃI 38553063
15 MINH ĐẠO 15 KÝ HOÀ 38555145
16 NGUYỄN VIẾT XUÂN 768 NGUYỄN TRÃI 38558418
17 LÊ ĐÌNH CHINH 13 VẠN TƯỢNG 38591679
18 KIỀU MỸ 16 TRỊNH HOÀI ĐỨC 38593473
19 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 24 HỌC LẠC 38553319
20 HÙNG VƯƠNG 266 HỒNG BÀNG 38554684
21 VĂN LANG 12 THUẬN KIỀU 38553061
22 TIẾN BỘ 346C HÙNG VƯƠNG 39552206

Trả lời