T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại quận Bình Tân TPHCM

Danh sách trường tiểu học thuộc quận Bình Tân

Tên trường Quận Địa chỉ Điện Thoại
KHAI TRÍ Quận Bình Tân 252/4/40 QL 1A KP3 – Phường Bình Hưng Hòa B 54284949
TRÍ TUỆ VIỆT Quận Bình Tân Số 79 đường số 3 – Phường Bình Hưng Hòa B 822235340
NGÔI SAO NHỎ Quận Bình Tân Số 10 đường số 22 – Phường Bình Trị Đông B
PHÙ ĐỔNG Quận Bình Tân 73 Lô Tư Kp22 – Phường Bình Hưng Hòa A 862.691.601
LÊ TRỌNG TẤN Quận Bình Tân 79/24 Đường số 4-Kp7 – Phường Bình Hưng Hòa 837658345
KIM ĐỒNG Quận Bình Tân
TÂN TẠO A Quận Bình Tân ĐƯỜNG LỘ TẺ, KP3 – Phường Tân Tạo A 838822183
BÌNH TÂN Quận Bình Tân ĐƯỜNG SỐ 48, KP9 – Phường Tân Tạo 8822002
BÌNH TRỊ ĐÔNG Quận Bình Tân ĐƯỜNG TÂN HÒA ĐÔNG, KP12 – Phường Bình Trị Đông 62603460
LÊ CÔNG PHÉP Quận Bình Tân ĐƯỜNG SỐ 1A, KP6 – Phường An Lạc 8822171
BÌNH LONG Quận Bình Tân Số 1A, đường số 4, Khu phố 7 – Phường Bình Hưng Hòa A 9785040
BÌNH HƯNG HOÀ 2 Quận Bình Tân Khu phố 2 – Phường Bình Hưng Hòa B 7650055
BÌNH HƯNG HOÀ 1 Quận Bình Tân ẤP 1 – Phường Bình Hưng Hòa B 7650726
BÌNH THUẬN Quận Bình Tân ẤP 3 – Phường Bình Hưng Hòa A 8755208
TÂN TẠO Quận Bình Tân 119 Hồ Văn Long KP3 – Phường Tân Tạo 38752865
BÌNH TRỊ ĐÔNG A Quận Bình Tân SỐ 999 HƯƠNG LỘ 2 – Phường Bình Trị Đông A 862.655.658
BÌNH TRỊ 2 Quận Bình Tân BÌNH TRỊ ĐÔNG B – Phường Bình Trị Đông B 7515289
BÌNH TRỊ 1 Quận Bình Tân 620 Hương Lộ 2 – Phường Bình Trị Đông 38762827
AN LẠC 3 Quận Bình Tân 504/58c Kinh Dương Vương – Phường An Lạc A 38750597
AN LẠC 2 Quận Bình Tân 121 Phùng Tá Chu , Khu Phố 7 – Phường An Lạc A 38750864
AN LẠC 1 Quận Bình Tân 401 Kinh Dương Vương, KP3 – Phường An Lạc 8750945
TIỂU HỌC QUỐC TẾ PHÁP VIỆT THIÊN THẦN Quận Tân Bình 30 Bui Thi Xuan – Phường 2 8420524
RẠNG ÐÔNG Quận Tân Bình 11/10AB – TRƯƠNG CÔNG ÐỊNH – Phường 13 8426021
THANH BÌNH Quận Tân Bình 192/12 NGUYỄN THÁI BÌNH – Phường 12 8447810
LƯƠNG THẾ VINH Quận Tân Bình 481/9 Trường Chinh –
LÊ ANH XUÂN Quận Tân Bình 17 Phú Hòa – Phường 7
NGUYỄN VĂN KỊP Quận Tân Bình 45/33 Trần Thái tông – Phường 15
SƠN CANG Quận Tân Bình 42/2A Văn Chung P 13 – Phường 13
TÂN TRỤ Quận Tân Bình 100 – NGUYỄN PHÚC CHU – Phường 15 8153041
YÊN THẾ Quận Tân Bình 31 – NÚI THÀNH – Phường 13 8100476
TRẦN QUỐC TOẢN Quận Tân Bình 114 ÐỒNG ÐEN – Phường 14 38491265
TRẦN QUỐC TUẤN Quận Tân Bình 19 – CỘNG HOÀ – Phường 12 8110169
NGUYỄN KHUYẾN Quận Tân Bình 74 – NGUYỄN BÁ TÒNG – Phường 12 8425475
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Quận Tân Bình 69 – TRƯỜNG CHINH – Phường 12 38426221
LẠC LONG QUÂN Quận Tân Bình 1087 – LẠC LONG QUÂN – Phường 11 8651508
NGUYỄN VĂN TRỖI Quận Tân Bình 25/1 – TÁI THIẾT – Phường 11 8640264
LÊ THỊ HỒNG GẤM Quận Tân Bình 624/21 ÂU CƠ – Phường 10 22449131
PHÚ THỌ HOÀ Quận Tân Bình 482 – ÂU CƠ – Phường 10 8653710
NGỌC HỒI Quận Tân Bình 373/01/145 – LÝ THƯỜNG KIỆT – Phường 9 8638170
LÝ THƯỜNG KIỆT Quận Tân Bình 349 – LÝ THƯỜNG KIỆT – Phường 9 8643982
TRẦN VĂN ƠN Quận Tân Bình 100 – DUY TÂN – Phường 8 38643305
BÀNH VĂN TRÂN Quận Tân Bình 123 – BÀNH VĂN TRÂN – Phường 7 8644594
ÐỐNG ÐA Quận Tân Bình 1 – ÐẤT THÁNH – Phường 6 8638276
CHI LĂNG Quận Tân Bình 33/13/3 – KHAI TRÍ – Phường 6 8659038
BẠCH ÐẰNG Quận Tân Bình 7 – CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – Phường 6 38643388
PHẠM VĂN HAI Quận Tân Bình 375A – PHẠM VĂN HAI – Phường 5 8421405
HOÀNG VĂN THỤ Quận Tân Bình 55 – HOÀNG VIỆT – Phường 4 8441851
BÌNH GIÃ Quận Tân Bình 154/321 – PHẠM VĂN HAI – Phường 3 8420575
NGUYỄN VIẾT XUÂN Quận Tân Bình 31/17 – PHẠM VĂN HAI – Phường 3 8442598
NGUYỄN THANH TUYỀN Quận Tân Bình 389 – HOÀNG VĂN THỤ – Phường 2 8445065
TÂN SƠN NHẤT Quận Tân Bình 43 – THĂNG LONG – Phường 2 8420611
LÊ VĂN SĨ Quận Tân Bình 322 – NGUYỄN TRỌNG TUYỂN – Phường 1 8443221

Trả lời