T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại quận Bình Thạnh TPHCM

Danh sách các trường tiểu học thuộc quận Bình Thạnh

Tên trường Địa chỉ Điện Thoại
THẠNH MỸ LỢI 3/10A BÌNH THẠNH – Phường Thạnh Mỹ Lợi 8976433
TÔ VĨNH DIỆN 26 – VŨ TÙNG – Phường 1 8412477
LAM SƠN 280 – BÙI HỮU NGHIÃ – Phường 2 38412178
HÀ HUY TẬP 7A – PHAN ÐĂNG LƯU – Phường 3 38412696
YÊN THẾ 377- LÊ QUANG ÐỊNH – Phường 5 838940768
NGUYỄN BÁ NGỌC 47/55- NGUYỄN VĂN ÐẬU – Phường 6 8442331
BẾ VĂN ÐÀN 10- PHAN ÐĂNG LƯU – Phường 7 8414867
PHAN VĂN TRỊ 348 – PHAN VĂN TRỊ – Phường 11 8945941
BÌNH HOÀ 1 – CHU VĂN AN – Phường 12 8412529
TRẦN QUANG VINH 555 – BÙI ÐÌNH TUÝ – Phường 12 08-38 991496
BÌNH LỢI TRUNG 433 NƠ TRANG LONG – Phường 13 35533075
NGUYỄN ÐÌNH CHIỂU 1B- LÊ QUANG ÐỊNH – Phường 14 8412342
LÊ ÐÌNH CHINH 241 – ÐIỆN BIÊN PHỦ – Phường 15 8993051
HỒNG HÀ 155A- XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH – Phường 17 8999418
PHÙ ÐỔNG 22B- XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH – Phường 19 8992960
THẠNH MỸ TÂY 10- PHAM VIẾT CHÁNH – Phường 19 8992103
NGUYỄN TRỌNG TUYỂN HẺM 294 – XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH – Phường 21 8990028
CỬU LONG A 19/12 -NGÔ TẤT TỐ – Phường 22 38999348
ÐỐNG ÐA 1B- ÐIỆN BIÊN PHỦ – Phường 25 08-35121800
CHU VAN AN SO 2 DUONG SO 3 CU XA CHU VAN AN – Phường 26 38994204
TẦM VU 69/3 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH – Phường 26 8992003
THANH ÐA KHU 2 CƯ XÁ THANH ĐA – Phường 27 38987550
BÌNH QUỚI TÂY 1 376 Bình Quới – Phường 28 35562087
TRÍ ÐỨC 153/3 NƠ TRANG LONG – Phường 12 8411214
VIỆT MỸ ĐƯỜNG 12AB KHU DÂN CƯ MIẾU NỔI – Phường 3 5173246
Ngôi Nhà Thông Thái 195/15 Điện Biên Phủ – Phường 15 5129335
TH BẠCH ÐẰNG 72/7 – BẠCH ÐẰNG – Phường 24 38994236

Trả lời