CN. Th12 15th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại quận Gò Vấp TPHCM

Danh sách trường tiểu học thuộc Quận Gò Vấp

Tên trường Địa chỉ Điện thoại
NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 36 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN – Phường 1 38942281
TRẦN VĂN ƠN 90 NGUYỄN THÁI SƠN – Phường 3 8945328
PHẠM NGŨ LÃO 05 PHẠM NGŨ LÃO – Phường 3 8941352
HANH THÔNG 05 LÊ LỢI – Phường 4 8955533
NGUYỄN VIẾT XUÂN 332A DƯƠNG QUẢNG HÀM – Phường 5 38955707
TRẦN QUỐC TOẢN A20 Phan Văn Trị – Phường 7 8955729
KIM ÐỒNG 1A QUANG TRUNG – Phường 10 38942349
NGUYỄN THỊ MINH KHAI 31/1C QUANG TRUNG – Phường 11 38942782
CHI LĂNG 10/6 QUANG TRUNG – Phường 11 8958404
AN HỘI 18/23 PHẠM VĂN CHIÊU – Phường 9 8958325
LAM SƠN 11/3B PHẠM VĂN CHIÊU – Phường 9 8958812
LÊ THỊ HỒNG GẤM 54/11 PHẠM VĂN CHIÊU – Phường 13 9964595
LƯƠNG THẾ VINH Số 2 Đường 13 – Phường 8 9470373
LÊ HOÀN 11/214A LÊ ÐỨC THỌ – Phường 15 8951291
PHAN CHU TRINH 40/25A THỐNG NHẤT – Phường 16 8947992
VÕ THỊ SÁU 450/19A LÊ ÐỨC THỌ – Phường 16 8940980
TRẦN QUANG KHẢI 197/2 NGUYỄN VĂN LƯỢNG – Phường 17 8950325
HOÀNG VĂN THỤ 161/807E, Nguyễn Oanh – Phường 6 66786107
NHỰT TÂN 12 NGUYỄN VĂN BẢO – Phường 4 8950423

Trả lời