T7. Th8 24th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại quận Tân Bình TPHCM

Danh sách trường tiểu học thuộc quận Tân Bình

Tên trường Địa chỉ Điện Thoại
TIỂU HỌC DÂN LẬP CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Phường Tân Ðịnh
LÊ VĂN SĨ 322 – NGUYỄN TRỌNG TUYỂN – Phường 1 8443221
TÂN SƠN NHẤT 43 – THĂNG LONG – Phường 2 8420611
NGUYỄN THANH TUYỀN 389 – HOÀNG VĂN THỤ – Phường 2 8445065
NGUYỄN VIẾT XUÂN 31/17 – PHẠM VĂN HAI – Phường 3 8442598
BÌNH GIÃ 154/321 – PHẠM VĂN HAI – Phường 3 8420575
HOÀNG VĂN THỤ 55 – HOÀNG VIỆT – Phường 4 8441851
PHẠM VĂN HAI 375A – PHẠM VĂN HAI – Phường 5 8421405
BẠCH ÐẰNG 7 – CÁCH MẠNG THÁNG TÁM – Phường 6 38643388
CHI LĂNG 33/13/3 – KHAI TRÍ – Phường 6 8659038
ÐỐNG ÐA 1 – ÐẤT THÁNH – Phường 6 8638276
BÀNH VĂN TRÂN 123 – BÀNH VĂN TRÂN – Phường 7 8644594
TRẦN VĂN ƠN 100 – DUY TÂN – Phường 8 38643305
LÝ THƯỜNG KIỆT 349 – LÝ THƯỜNG KIỆT – Phường 9 8643982
NGỌC HỒI 373/01/145 – LÝ THƯỜNG KIỆT – Phường 9 8638170
PHÚ THỌ HOÀ 482 – ÂU CƠ – Phường 10 8653710
LÊ THỊ HỒNG GẤM 624/21 ÂU CƠ – Phường 10 22449131
NGUYỄN VĂN TRỖI 25/1 – TÁI THIẾT – Phường 11 8640264
LẠC LONG QUÂN 1087 – LẠC LONG QUÂN – Phường 11 8651508
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 69 – TRƯỜNG CHINH – Phường 12 38426221
NGUYỄN KHUYẾN 74 – NGUYỄN BÁ TÒNG – Phường 12 8425475
TRẦN QUỐC TUẤN 19 – CỘNG HOÀ – Phường 12 8110169
TRẦN QUỐC TOẢN 114 ÐỒNG ÐEN – Phường 14 38491265
YÊN THẾ 31 – NÚI THÀNH – Phường 13 8100476
TÂN TRỤ 100 – NGUYỄN PHÚC CHU – Phường 15 8153041
SƠN CANG 42/2A Văn Chung P 13 – Phường 13
NGUYỄN VĂN KỊP 45/33 Trần Thái tông – Phường 15
LÊ ANH XUÂN 17 Phú Hòa – Phường 7
LƯƠNG THẾ VINH 481/9 Trường Chinh –
THANH BÌNH 192/12 NGUYỄN THÁI BÌNH – Phường 12 8447810
RẠNG ÐÔNG 11/10AB – TRƯƠNG CÔNG ÐỊNH – Phường 13 8426021
TIỂU HỌC QUỐC TẾ PHÁP VIỆT THIÊN THẦN 30 Bui Thi Xuan – Phường 2 8420524
AN LẠC 1 401 Kinh Dương Vương, KP3 – Phường An Lạc 8750945
AN LẠC 2 121 Phùng Tá Chu , Khu Phố 7 – Phường An Lạc A 38750864
AN LẠC 3 504/58c Kinh Dương Vương – Phường An Lạc A 38750597
BÌNH TRỊ 1 620 Hương Lộ 2 – Phường Bình Trị Đông 38762827
BÌNH TRỊ 2 BÌNH TRỊ ĐÔNG B – Phường Bình Trị Đông B 7515289
BÌNH TRỊ ĐÔNG A SỐ 999 HƯƠNG LỘ 2 – Phường Bình Trị Đông A 862.655.658
TÂN TẠO 119 Hồ Văn Long KP3 – Phường Tân Tạo 38752865
BÌNH THUẬN ẤP 3 – Phường Bình Hưng Hòa A 8755208
BÌNH HƯNG HOÀ 1 ẤP 1 – Phường Bình Hưng Hòa B 7650726
BÌNH HƯNG HOÀ 2 Khu phố 2 – Phường Bình Hưng Hòa B 7650055
BÌNH LONG Số 1A, đường số 4, Khu phố 7 – Phường Bình Hưng Hòa A 9785040
LÊ CÔNG PHÉP ĐƯỜNG SỐ 1A, KP6 – Phường An Lạc 8822171
BÌNH TRỊ ĐÔNG ĐƯỜNG TÂN HÒA ĐÔNG, KP12 – Phường Bình Trị Đông 62603460
BÌNH TÂN ĐƯỜNG SỐ 48, KP9 – Phường Tân Tạo 8822002
TÂN TẠO A ĐƯỜNG LỘ TẺ, KP3 – Phường Tân Tạo A 838822183
KIM ĐỒNG
LÊ TRỌNG TẤN 79/24 Đường số 4-Kp7 – Phường Bình Hưng Hòa 837658345
PHÙ ĐỔNG 73 Lô Tư Kp22 – Phường Bình Hưng Hòa A 862.691.601
NGÔI SAO NHỎ Số 10 đường số 22 – Phường Bình Trị Đông B
TRÍ TUỆ VIỆT Số 79 đường số 3 – Phường Bình Hưng Hòa B 822235340
KHAI TRÍ 252/4/40 QL 1A KP3 – Phường Bình Hưng Hòa B 54284949

Trả lời