T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường tiểu học tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
TH Nguyễn Du Phú Cường 919156258 – 3.827.679
TH Nguyễn Trãi Phú Cường 982333439 – 3.823.435
TH Lê Văn Tám Phú Cường 974923338 – 3.848.244
TH Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa 907182219 – 3.827.624
TH Bùi Quốc Khánh Chánh Nghĩa 918234483 – 3.828.671
TH Phú Thọ 1 Phú Thọ 907.182.219
TH Phú Hòa 1 Phú Hòa 908501505 – 3.828.762
TH Phú Hòa 2 Phú Hòa 907238099 – 3.828.766
TH Phú Mỹ Phú Mỹ 918930912 – 3.829.718
TH Hiệp Thành Hiệp Thành 919107478 – 3.826.469
TH Chánh Mỹ Chánh Mỹ 917127415 – 3.829.183
TH Lê Hồng Phong Hiệp Thành 919302201 – 919.302.201
TH Tương Bình Hiệp Tương Bình Hiệp 918597583 – 3.826.529
TH Kim Đồng Hiệp An 917156599 – 3.830.414
TH Định Hòa Định Hòa 909587146 – 3.828.174
TH Tân An Tân An 907604451 – 3.820.940
TH Nguyễn Hiền Hiệp An 918.174.995
TH Lê Thị Hồng Gấm Tân An 919.151.306
TH Trần Phú Chánh Nghĩa 1223591799 – 3.817.861