T2. Th9 23rd, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường tiểu học tại thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
TH An Thạnh An Thạnh 909481134 – 3.748.808
TH An Sơn Xã An Sơn 919605868 – 3.825.391
TH Lương Thế Vinh TT An Thạnh 913637407 -3.744.288
TH Lý Tự Trọng TT An Thạnh 973927770 – 3.746.644
TH Hưng Định Xã Hưng Định 918758578 – 3.746.331
TH Thuận Giao Xã Thuận Giao 908889475 – 3.746.049
TH Bình Chuẩn Xã Bình Chuẩn 903721256 – 3.740,263
TH Bình Nhâm Xã Bình Nhâm 913669132 – 3.753.781
TH Bình Hòa Xã Bình Hòa 947833007 – 3.784.207
TH Lái Thiêu TT Lái Thiêu 918547192 – 3.753.756
TH An Phú Xã An Phú 983.774.685
TH Phan Chu Trinh TT Lái Thiêu 918324451 – 3.762.364
TH Trần Quốc Toản TT Lái Thiêu 919010330 – 3.755.759
TH Phú Long TT Lái Thiêu 945650752 – 3.761.450
TH Vĩnh Phú Xã Vĩnh Phú 982034560 – 3.755.641