T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường tiểu học tại thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện Thoại
TH Dĩ An TT Dĩ An 919388170 – 3.752.225
TH Tân Đông Hiệp Tân Đông Hiệp 919520030 – 3.752.337
TH Tân Bình Tân Thắng 912651413 – 3.752.648
TH Lý Thường Kiệt KP Đông Tân 944925543 – 3.752.433
TH Lê Quý Đôn KP Thắng Lợi 902325361 – 3.734.089
TH An Bình Ấp Bình Đường 938145745 – 3.790.284
TH Nhị Đồng KP Nhị Đồng 907468270 – 3.731.557
TH Đồng An 918762768 – 6.271.160
TH Đông Hòa Ấp Đông 908466286 – 3.751.158
TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Tân Hòa 938740790 – 3.778.101
TH Bình An Nội Hóa 1 918520099 – 3.751.016
TH Kim Đồng Trung Thắng 982447338 – 3.751.206
TH Nguyễn Khuyến Phước Thắng 919447424 – 3.749.337
TH Phú Long TT Lái Thiêu 945650752 – 3.761.450
TH Vĩnh Phú Xã Vĩnh Phú 982034560 – 3.755.641