T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường tiểu học tại thị xã Sơn Tây

Danh sách các trường tiểu học tại thị xã Sơn Tây

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
TH CỔ ĐÔNG Xã Cổ Đông Điện Thoại: 433610524 ,Email:[email protected]
TH ĐƯỜNG LÂM Xã Đường Lâm Điện Thoại: 433832925 ,Email:[email protected]
TH KIM SƠN – SƠN TÂY Xã Kim Sơn Điện Thoại: 433932617 ,Email:[email protected]
TH LÊ LỢI – SƠN TÂY Phường Lê Lợi Điện Thoại: 433833291 ,Email:[email protected]
TH PHÚ THỊNH Phường Phú Thịnh Điện Thoại: 433833867 ,Email:[email protected]
TH QUANG TRUNG – SƠN TÂY Phường Quang Trung Điện Thoại: 433833271 ,Email:[email protected]
TH SƠN ĐÔNG Xã Sơn Đông Điện Thoại: 433610200 ,Email:[email protected]
TH SƠN LỘC Phường Sơn Lộc Điện Thoại: 433931261 ,Email:[email protected]
TH THANH MỸ Xã Thanh Mỹ Điện Thoại: 433838041 ,Email:[email protected]
TH TRẦN PHÚ – SƠN TÂY Phường Ngô Quyền Điện Thoại: 433833217 ,Email:[email protected]
TH TRUNG HƯNG Phường Trung Hưng Điện Thoại: 433833403 ,Email:[email protected]
TH TRUNG SƠN TRẦM Phường Trung Sơn Trầm Điện Thoại: 433932003 ,Email:[email protected]
TH VIÊN SƠN Phường Viên Sơn Điện Thoại: 433833856 ,Email:[email protected]
TH XUÂN KHANH Phường Xuân Khanh Điện Thoại: 433938379 ,Email:[email protected]
TH XUÂN SƠN Xã Xuân Sơn Điện Thoại: 433838723 ,Email:[email protected]