T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Ba Vì

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Ba Vì

Tên trường Địa chỉ Liên Hệ
THCS YÊN SƠN – BA VÌ Xã Yên Sơn Điện Thoại: 433881473 ,Email:c12yenson-bv @hanoiedu.vn
THCS YÊN BÀI B Xã Yên Bài Điện Thoại: 433969283 ,Email:[email protected]
THCS YÊN BÀI A Xã Yên Bài Điện Thoại: 433969187 ,Email:[email protected]
THCS VẬT LẠI Xã Vật Lại Điện Thoại: 433864134 ,Email:[email protected]
THCS VẠN THẮNG Xã Vạn Thắng Điện Thoại: 433625607 ,Email:[email protected]
THCS VÂN HOÀ Xã Vân Hòa Điện Thoại: 433969468 ,Email:[email protected]
THCS TTNC BÒ & ĐỒNG CỎ Xã Tản Lĩnh Điện Thoại: 433881276 ,Email:[email protected]
THCS TÒNG BẠT Xã Tòng Bạt Điện Thoại: 433621213 ,Email:[email protected]
THCS TIÊN PHONG Xã Tiên Phong Điện Thoại: 433863276 ,Email:[email protected]
THCS THUỴ AN Xã Thụy An Điện Thoại: 433965236 ,Email:[email protected]
THCS THUẦN MỸ Xã Thuần Mỹ Điện Thoại: 433621150 ,Email:[email protected]
THCS THÁI HOÀ Xã Thái Hòa Điện Thoại: 433625013 ,Email:[email protected]
THCS TÂY ĐẰNG Xã Tây Đằng Điện Thoại: 433863162 ,Email:[email protected]
THCS TẢN LĨNH Xã Tản Lĩnh Điện Thoại: 433881120 ,Email:[email protected]
THCS TẢN HỒNG Xã Tản Hồng Điện Thoại: 433625455 ,Email:[email protected]
THCS TẢN ĐÀ Thị Trấn Tây Đằng Điện Thoại: 433863319 ,Email:[email protected]
THCS SƠN ĐÀ Xã Sơn Đà Điện Thoại: 433621121 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ SƠN Xã Phú Sơn Điện Thoại: 433625272 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ PHƯƠNG Xã Phú Phương Điện Thoại: 433220707 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ ĐÔNG Xã Phú Đông Điện Thoại: 433625045 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ CƯỜNG – BA VÌ Xã Phú Cường Điện Thoại: 433629697 ,Email:[email protected]
THCS PHÚ CHÂU Xã Phú Châu Điện Thoại: 433863321 ,Email:[email protected]
THCS PHONG VÂN Xã Phong Vân Điện Thoại: 433625214 ,Email:[email protected]
THCS PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ Xã Ba Trại Điện Thoại: 433881049 ,Email:[email protected]
THCS MINH QUANG Xã Minh Quang Điện Thoại: 433967459 ,Email:[email protected]
THCS MINH CHÂU Xã Minh Châu Điện Thoại: 433963001 ,Email:[email protected]
THCS KHÁNH THƯỢNG Xã Khánh Thượng Điện Thoại: 433967718 ,Email:[email protected]
THCS HỢP NHẤT Xã Ba Vì Email:[email protected]
THCS ĐỒNG THÁI Xã Đồng Thái Điện Thoại: 433625337 ,Email:[email protected]
THCS ĐÔNG QUANG Xã Đông Quang Điện Thoại: 433863278 ,Email:[email protected]
THCS CỔ ĐÔ Xã Cổ Đô Điện Thoại: 433625354 ,Email:[email protected]
THCS CHU MINH Xã Chu Minh Điện Thoại: 433863275 ,Email:[email protected]
THCS CHÂU SƠN Xã Châu Sơn Điện Thoại: 433220043 ,Email:[email protected]
THCS CAM THƯỢNG Xã Cam Thượng Điện Thoại: 433863279 ,Email:[email protected]
THCS CẨM LĨNH Xã Cẩm Lĩnh Điện Thoại: 433935871 ,Email:[email protected]
THCS BA TRẠI Xã Ba Trại Điện Thoại: 433881736 ,Email:[email protected]