T3. Th9 17th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương

Tên Trường Địa Chỉ Điện thoại
Trung học cơ sở Long Bình Long Nguyên, Bàu Bàng 3.752.433
Trung học cơ sở Cây Trường Cây Trường, Bàu Bàng 3.734.089
Trung học cơ sở Trừ Văn Thố Trừ Văn Thố, Bàu Bàng 3.790.284
Trung học cơ sở Quang Trung Hưng Hoà, Bàu Bàng 3.731.557
Trung học cơ sở Lai Hưng Lai Hưng, Bàu Bàng 6.271.160