T7. Th12 7th, 2019

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Cần Giờ TPHCM

Danh sách các trường trung học cơ sở tại huyện Cần Giờ TPHCM

Tên trường Điện thoại Email
Thạnh An 38.749.042 [email protected]
Cần Thạnh 38.740.311 [email protected]
Long Hòa 38.743.015 [email protected]
Doi Lầu 22.400.814 [email protected]
Lý Nhơn 38.748.858 [email protected]
An Thới Đông 38.876.315 [email protected]
Tam Thôn Hiệp 22.141.854 [email protected]
Bình Khánh 38.742.918 [email protected]